'Beton'

Beton, agrega (ince ve kaba agrega), çimento ve suyun, kimyasal ve mineral katkı maddeleri ilave edilerek veya edilmeden homojen olarak üretim teknolojisine uygun olarak karıştırılmasından oluşan, başlangıçta pilastik kıvamında olup, zamanla katılaşıp sertleşerek mukavemet kazanan önemli bir malzemesidir.

'Hazır Beton Nedir?'

Hidrolik bağlayıcı maddeler, su ile reaksiyonu sonucu sert bir kütle oluşturduktan sonra su içerisinde dağılmayan, sertliğini ve mukavemetini muhafaza eden veya arttıran bağlayıcı maddelerdir.

Hazır Beton Nasıl Üretilir?

01

Öncelikle, hazır betonun üretiminde kullanılacak malzemelerin (çimento, agrega, su, katkı) kalitelerini ve birbirlerine uyumunu incelemek için laboratuvar deneyleri yapılır.

02

Hammaddelerin boyutları 50x50 mm’e dönüştürülür.

03

Hazır betonun kalitesini belirleyen 5 temel aşama:

Yukarıdaki süreçlerde ilk ve son iki aşama kullanıcı tarafından, diğer aşamalar hazır beton üreticisi tarafından yerine getirilmektedir.

04

Sipariş edilen ürüne karşılık gelen formülün, tesislerde yetkili personel tarafından bilgisayar sistemine tanımlanması ile üretim süreci başlatılır.

05

İlk komuttan sonra, ayrı bölmelerde stoklanmış agrega, çimento ve su aynı anda tartılır.

06

Fırının içerisinde 1500-1600 0C’ye ulaşıp dönerek ilerler ve klinker denilen siyah yuvarlak ceviz büyüklüğünde parçalara dönüşür.

07

Klinker oluştuktan sonra soğutma ünitesinde 1000C’ye kadar sıcaklığı düşürülür.

İthalat ve İhracat