1950'li yıllarda gelişmekte ve kalkınmakta olan Türkiye'de büyük çaplı imar çalışmaları başladı. Bu çalışmalarda kullanılacak çimentoyu karşılamak üzere yapılan bir dizi araştırma sonucu, Çukurova'nın gelişim ve tüketim potansiyeli de göz önüne alınarak, Adana'da 150.000 ton/yıl kapasiteli bir çimento fabrikasının kurulması kararı alındı.

1953’te Türkiye Emlak Bankası, Akbank ve Türkiye İş Bankası öncülüğüyle kuruluş çalışmaları başlatılan Çukurova Çimento Sanayii T.A.Ş., 7 Ekim 1954’te resmen kurularak 1957’de üretime geçti, aynı yıl çimento satışına başladı. İlk çimento ihracatı Kıbrıs'a 2.775 ton olarak gerçekleşti.

Adana Çimento bugün Akdeniz bölgesine ve Kıbrıs'a yayılmış tesisleriyle yıllık 2 milyon ton gri, 300.000 ton beyaz klinker, 5,15 milyon ton gri, 350.000 ton beyaz çimento kapasitesine sahiptir.

Ana hissedarımız OYAK'ın vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda;

Vizyonumuz

Çimento kullanım alanlarını geliştiren, dünya pazarlarında etkin rol oynayan, saygın, lider ve güvenilir bir şirket olmak.

Misyonumuz

Topluma ve çevreye saygılı, verimli, etkin ve yüksek sorumluluk bilinci içerisinde çalışarak sürdürülebilir kârlılığı sağlamak.

Değerlerimiz

Yaratıcılık / Şeffaflık / Dürüstlük / İnsana ve Çevreye Saygı / Müşteri ve Çalışanların Mutluluğu / Mükemmeliyet / Rekabetçilik / Güvenilirlik / OYAK Kültürü

Fabrika Bilgileri

  • YERİ: Adana
  • KURULUŞ TARİHİ: 1954
  • OYAK İŞTİRAK TARİHİ: 1963
  • OYAK GRUBU PAYI: %57,77
  • FAALİYET KONUSU: Klinker, Çimento ve Hazır Beton Üretimi ve Satışı

Adana Çimento Tesisleri

MERKEZ TESİS

Adana Çimento merkezinde gri ve beyaz çimento üretimi gerçekleştirilmektedir. Gri ve beyaz klinker kapasitesinin tamamı merkezde konumlandırılmış olup, Adana'da ayrıca 3.5 milyon ton yıllık çimento kapasitesi bulunmaktadır.

HAZIR BETON TESİSLERİ

Adana ili içerisinde 1 adet (Şambayadı),Hatay ili sınırları içinde 5 adet (İskenderun, Nardüzü, Antakya, Kırıkhan ve Samandağ) , Mersin ili sınırları içinde 2 adet (Mersin ve Arpaçbahşiş), Kahramanmaraş ili sınırları içinde 1 adet Hazır Beton Tesisi bulunmaktadır. Hazır Beton tesisleri kiraya verilmektedir.

İSKENDERUN 1 TESİSİ

1977 yılından bu yana faaliyet gösteren ve 2007 yılında Adana Çimento tarafından satın alınan 1 milyon ton/yıl kapasiteli cüruf ve cüruflu çimento öğütme tesisi, İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nın yan ürünü olan cürufu değerlendirmek üzere kurulmuş olup, Türkiye'nin en büyük cüruflu çimento satıcısıdır.

İSKENDERUN 2 TESİSİ

2009 yılının ikinci çeyreğinde (Nisan 2009) devreye alınan ve İskenderun Demir Çelik Fabrikası sahası içinde yer alan, yeni teknolojilerin kullanıldığı cüruf ve cüruflu çimento öğütme tesisidir, yıllık kapasitesi 1 milyon tondur.

KIBRIS TERMİNALİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dökme ve torbalı çimento pazarlama faaliyetlerinde bulunmak üzere 2006 yılında kurulan tesis, bölgenin gelişimine olan katkısını sürdürmektedir.

Kariyer Fırsatları Kariyer fırsatlarını görmek için lütfen tıklayın.
X
1954 yılında dünyanın ilk kuru sistem fırını olan 1 no’lu döner fırının temeli atılmıştır.
1957 yılında 1 no’lu döner fırın yıllık 150.000 ton klinker üretim kapasitesi ile devreye girmiştir.
1965 yılında 2 no’lu döner fırın devreye girmesi ile yıllık klinker üretim kapasitesi 400.000 tona ulaşmıştır.
1973 yılında 3 no’lu döner fırın devreye girmesi ile yıllık klinker üretim kapasitesi 850.000 tona ulaşmıştır.
1977 yılında 4 no’lu döner fırın devreye girmesi ile yıllık klinker üretim kapasitesi 1.450.000 tona ulaşmıştır.
1997 yılında 4 no’lu döner fırının prekalsinasyon yatırımı yapılarak yıllık klinker üretim kapasitesi 2.300.000 tona çıkarılmıştır.
1998 yılında tamamen kendi bilgi ve teknolojisi ile 1 no’lu döner fırın beyaz klinker üretimine geçerek yıllık 85.000 ton beyaz klinker üretmeye başlamıştır.
2003 yılında demiryolu iltisak hattı ile ulusal demiryolu ağına bağlanılmıştır.
2003 Yılı içinde İsdemir liman sahasında, klinker boşaltma, stoklama ve yükleme tesisi işletmeye açılmıştır.
1 Mayıs 2007 tarihinde 1.000.000Ton/Yıl Cüruflu Çimento Öğütme kapasiteli İskenderun Öğütme ve Paketleme Tesisi ile 5 adet Hazır Beton tesisi Adana Çimento Sanayi T.A.Ş. bünyesine katılmıştır.
2009 yılında 3 no’lu döner fırında beyaz klinker dönüşüm yatırımı yapılarak yıllık beyaz klinker üretim kapasitesi 300.000 tona çıkartılmıştır.
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. sahasında 1 milyon ton/yıl kapasiteli Cüruflu çimento öğütme tesisi yapımına başlanmış ve 2009 yılı Nisan ayı sonunda devreye alınmıştır.
2010 yılında 1 ve 2 no.lu, 2013 yılında 4 no.lu döner fırına torbalı filtre yatırımları yapılmıştır.
2012 yılında 20.000 ton kapasiteli kapalı kömür stokholü yatırımı tamamlanmıştır.
06.11.2015 tarihinde, toplam 999kW kurulu güçteki Güneş Enerjisi Santrali’nin (GES) TEDAŞ Genel Müdürlüğü kabul heyeti tarafından resmi kabulü yapılmıştır. Yılda yaklaşık 1.600.000kWh elektrik enerjisi üretecek olan bu tesis her biri 30V.DC gerilimde, 240-260W kurulu güçte 4012 adet güneş panelinden ve 50 adet invertörden oluşmaktadır. Tesis, her yıl 850 adet 40 yaşında yetişmiş ağacın ömrü boyunca salımını engellediği miktara eşdeğer olan 856.000kg’lık CO2 salımını azaltacaktır.